Trygg bostadsrätts­förening

Trygg bostadsrättsförening är ett branschinitiativ för stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden som ett flertal bostadsaktörer står bakom.

Med kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrättsförening finns kritiska nyckeltal identifierade och beskrivs så att bostadskunden enkelt ska kunna jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna med nyproducerade bostäder i bostadsrättsföreningar. Genom att synliggöra förekomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar, ökar tryggheten för bostadskonsumenten i sitt bostadsförvärv. Sammantaget gynnar detta hushållen, seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället, samt bidrar till utvecklingen av en effektiv nyproduktionsmarknad.

”Vi vill se en mer effektiv och sund ny­produktions­marknad.”

Trygg bostadsrättsförening

Ett branschinitiativ för stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.

Stiftarbolagen